Triết lý giáo dục hướng tới tư duy độc lập

Bài viết nêu những luận bàn về triết lý giáo dục được coi là kim chỉ nam định hướng cho chiến lược phát triển giáo dục và các nhà khoa học cho rằng nền giáo dục nước ta chưa có một triết lý giáo dục phù hợp và có tính khả thi. Đó là nội dung chính tại cuộc tọa đàm Bàn về triết lý giáo dục diễn ra tạ...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Thanh Yến
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!