Phát triển thủy điện tại miền Trung: "Báo cáo tác động môi trường của các thủy điện là không đáng tin"

Tại hội thảo "Phát triển thủy điện tại miền Trung và sự tham gia của người dân" diễn ra trong thời điểm các thủy điện ở Quảng Nam ồ ạ xả lũ, báo cáo tác động môi trường của các thủy điện đều bị đánh giá là không tin cậy và cần phải minh bạch thông tin về quy hoạch thủy điện đến người dân,...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!