Góp ý cho dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992, GS-TS Trần Ngọc Đường: Bổ sung yếu tố kiểm soát quyền lực Nhà nước

GS-TS Trần Ngọc Đường trả lời phỏng vấn phóng viên về tư tưởng mới có tính chất bao quát, xuyên suốt của Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 gồm 2 nội dung: Đề cao chủ quyền nhân dân và Tổ chức Bộ máy nhà nước

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!