Chẳng dại mà bảo tuyển người vì thân quen

GS Nguyễn Hữu Khiển, nguyên Phó Giám đốc Học viện Hành chính trao đổi xung quanh yếu tố thân quen trong việc tuyển dụng nhân sự ở cơ quan Nhà nước

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Hữu Khiển
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!