Quốc hội thảo luận về Hiến pháp: Tâm huyết cho một đạo luật gốc hoàn thiện!

Sửa đổi hiến pháp thể hiện chủ quyền nhân dân thông qua việc đóng góp ý kiến cho Ban Biên tập nhưng Ban Biên tập cũng có những khó khăn, vướng mắc, lúng túng khi thể hiện ý chí nhân dân vào bản dự thảo trình Quốc hội. Sau nhiều lần tiếp thu, chỉnh lý theo góp ý của người dân, bản dự thảo mới được Ba...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: N.Huy
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Tài liệu tương đương