Chưa có thông tin về "chạy" phiếu tín nhiệm

Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trả lời báo chí bên hành lang kỳ họp thứ 5, QH khóa XIII về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với 47 chức danh do Quốc hội bầu và phê chuẩn vào sáng ngày 10.6.

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Tuấn
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!