Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam: Giáo trình

Giáo trình phản ánh chặng đường phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam; quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam đầy những khó khăn, thử thách đi đến những thắng lợi vĩ đại từ năm 1930 đến đại hội Đảng 9 năm 2001

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2001
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 324.2597 L302s
Bản Unknown Checked outHạn: 09-28-2006 00:00  Gọi tài liệu này về