Khắc phục tình trạng dự toán thu - chi xa rời thực tế

Sáng 20.6, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2011 và thảo luận về luật Đấu thầu (sửa đổi)

Lưu vào:
Tác giả chính: Anh Phương
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!