Hỗ trợ Đại biểu Quốc hội trình sáng kiến luật

Bài báo nói về hỗ trợ trình sáng kiến luật của ĐBQH quy định tại Điều 87 Hiến pháp 1992 và một trong những điểm mới của Nghị quyết về điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh của Quốc hội đó là cơ chế hỗ trợ ĐBQH trình sáng kiến lập pháp và giao cho các cơ quan cụ thể giúp các ĐBQH thực hiện...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nghĩa Nhân
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!