Trung Quốc cần phải chứng minh cam kết với COC

Nội dung trao đổi với TS Nguyễn Huy Hoàng, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, Viện Hàn Lâm Khoa học xã hội Việt Nam về việc thực hiện và chứng minh cam kết với COC như thế nào của Trung Quốc vẫn cần phải có thời gian.

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
COC
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!