Vị thế lịch sử

Nội dung trao đổi với Giáo sư Lê Văn Lan về quá trình 15 năm Nghị quyết TƯ 5 khóa VIII về văn hóa.

Lưu vào:
Tác giả chính: Cẩm Thúy
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!