Xây dựng thủy điện dọc hệ thống sông Sài Gòn- Đồng Nai: Lợi kinh tế, hại môi trường

Nội dung trao đổi với TS Đào Trọng Tứ, Giám đốc Trung tâm phát triển bền vững tài nguyên nước và biến đổi khí hậu về việc xây dựng thủy điện dọc hệ thống sông Sài Gòn- Đồng Nai

Lưu vào:
Tác giả chính: Ái Vân
Đồng tác giả: Thanh Ngân
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!