Những tiến bộ đi cùng Hiến pháp

Tác giả nêu hai tiến bộ đi cùng bản Hiến pháp sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua ngày 28.11.2013 gồm việc kho tàng tri thức của chúng ta được mở rộng và tranh luận xã hội về các vấn đề của Hiến pháp được cởi mở chưa từng thấy từ trước đến nay....

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Sĩ Dũng
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!