Phòng chống tham nhũng: Cần những hành động cụ thế

Điểm qua tình hình phòng chống tham nhũng trong năm 2013 của Hà Nội tại kỳ họp thứ 8 của Hội đồng nhân dân tp Hà Nội khóa XIV

Lưu vào:
Tác giả chính: Lục Bình
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!