Chủ nghĩa tư bản ngày nay: Những nét mới từ thực tiễn Mỹ, Tây âu, Nhật\

Sách đề cập một số hiện tượng mới của chủ nghĩa tư bản: xu hướng tích luỹ tư bản, vốn trí tụê, những biến hóa hình thái của sở hưũ, mô hình điều hành các công ty, toàn cầu hóa kinh tế, chứng khoán... ở các vùng trung tâm chính của chủ nghĩa tư bản ngày nay...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Đỗ, Lộc Diệp
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Khoa học xã hội, 2002
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 330.122 Ch500n
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn