Tập trung đánh án tham nhũng lớn

Cuộc phỏng vấn Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Phong Tranh dành cho báo Tuổi trẻ tpHCM về công tác phòng chống tham nhũng ở nước ta hiện nay.

Lưu vào:
Tác giả chính: Đà Trang
Đồng tác giả: Võ, Văn Thành
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!