Đề nghị hủy thủy điện để cứu môi trường

Tại phiên thảo luận ngày 12.12 của HĐND thành phố Đà Nẵng, ai đại biểu Hội đồng nhân dân tp Đà Nẵng đề nghị hủy bỏ dự án thủy điện sông Nam- sông Bắc tại xã Hòa Bắc, Hòa Vang, Đà Nẵng để cứu môi trường. Ngoài ra các đại biểu còn thảo luận một số vấn đề nóng khác như cấm xã hội hóa trường mầm non côn...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Lê, Phi
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!