Chọn lọc và không hạn chế sự phát triển

Các nhà nghiên cứu, quản lý văn hóa thảo luận tại hội thảo "Bảo tồn và phát huy giá trị các làng cổ ở Hà Nội" nhằm tìm ra giải pháp gợi mở đó là Công tác bảo tồn làng cổ ở Hà Nội phải tuân thủ sự phát triển, phải câấp nhận sự khác biệt mang tính thời đại...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Minh Ngọc
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!