Đã có thêm niềm tin và hy vọng

Nội dung cuộc trao đổi với phóng viên ĐĐK của nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Phan Diễn về tình hình đất nước nói chung và những điểm sáng để có tiếp tục hy vọng, tiến lên.

Lưu vào:
Tác giả chính: Khánh Ly
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!