Từ văn hóa đến văn hóa học\

Sách là một giáo trình về văn hóa, trình bày những quan niệm và phương pháp tiếp cận mới, phác thảo con đường biến đổi văn học Việt Nam và đông nam á trong sự hội nhập đông-tây

Lưu vào:
Tác giả chính: Phạm, Đức Dương
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Văn hoá thông tin, 2002
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 306 T550v
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn