Chính sách thuế chưa khuyến khích doanh nghiệp nói thật

Những ý kiến của các chuyên gia góp ý dự thảo dự án sửa đổi Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, trong đó tập trung vào vấn đề giảm thuế và nghiêm trị hành vi trốn thuế

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!