Một liệu pháp trị bệnh tham nhũng

Trị bênh tham những cần một nghị quyết và cần có tinh thần kiên trì bền bỉ, liều thuốc kê khai tài sản, cấm tặng quà cấp trên là một giải pháp hữu hiệu, muốn chặn đứng được tham nhũng thì điều quan trọng nhất cần sự gương mẫu từ cấp cao, cần sự giám sát của nhân dân và sự đảm trách của tổ chức MTTQV...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Lục Bình
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!