Áp đặt lệnh cấm đánh bắt ở biển Đông: Trung Quốc sẽ không tránh khỏi một phiên tòa bắt buộc

Trung Quốc phi lý đặt lệnh cấm đánh bắt ở biển Đông, một bước leo thang mới bá quyền gần trọn biển Đông, làm cho dư luận quốc tế bất bình, các nước Philipin, Đài Loan, Úc, Mỹ...đều phớt lờ yêu sách trái ngược của nước này

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!