Tổ chức giữ trẻ từ 6-18 tháng tuổi: Cần sự quan tâm đặc biệt

Thực trạng và sự cần thiết tổ chức giữ trẻ từ 6-18 tháng tuổi tại tp HCM, chỉ đạo của Bí thư thành ủy để hạn chế những vấn đề bất cập, tp sẽ giành quỹ đất, vốn đâu tư xây dựng và nguồn nhân lực để đáp ứng nguyện vọng chính đáng của người dân...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!