Chỉ số năng lực cạnh tranh: Thế giới xếp hạng Việt Nam rất thấp

Năm 2013 Thế giới xếp loại năng lực cạnh tranh của Việt Nam tăng 5 bậc, lên 70/148 quốc gia và lãnh thổ, nhìn chung Việt Nam đánh giá thấp hơn so với các nước trong khu vực. Dư luận của các chuyên gia về vấn đề này. Có ý kiến cho rằng Việt Nam nên dùng thước đo chung của thế giới để cải thiện vị trí...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!