Những cuộc chiến tranh trong tương lai: Sách tham khảo\

Sách cung cấp những dự báo và nguy cơ có thể xảy ra những cuộc chiến tranh trong tương lai, đó có thể là cuộc chiến giữa các nền văn minh, chiến tranh hạt nhân, hóa học, sinh học, môi trường, tôn giáo, sắc tộc, kinh tế, vũ trụ...

Lưu vào:
Tác giả chính: Pascal Boniface
Đồng tác giả: Thu Ngân
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Thông tấn, 2002
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 303.4 Nh556c
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn