Dự thảo Luật bảo vệ môi trường sửa đổi: Cần tăng cường trách nhiệm và quyền lợi của người dân

Một số điểm mới được quy định trong Dự thảo Luật bảo vệ môi trường sửa đổi quy định các tổ chức xã hội nghệ nghiệp có quyền cung cấp thông tin về bảo vệ môi trường, tham vấn các dự án có liên quan đến chức năng, quyền hạn của tổ chức xã hội nghề nghiệp, tham gia các hoạt động môi trường, quyền kiến...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!