Nhập khẩu phế liệu: Cấm hay cản?

Nhập khẩu phế liệu trong dự thảo Luật môi trường sửa đổi có hai luồng ý kiến trái chiều tại phiên họp thứ 25 của UBTVQH, ý kiến cấm không thể để Việt Nam thành bãi rác phế liệu của thế giới nhưng cũng có ý cho rằng nhập phế liệu là đương nhiên do nhu cầu sản xuất của chính nền kinh tế. Ban soạn thảo...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nam Phương
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!