Luật bảo vệ môi trường: Mù mờ trong xác định thiệt hại

Một số ý kiến của các chuyên gia trong và ngoài nước góp ý xây dựng dự thảo Luật bảo vệ môi trường cần tạo điều kiện để dân giám sát, giải quyết tranh chấp về môi trường, việc quy hoạch môi trường nên có hai cấp toàn quốc, tỉnh và thành phố; đồng thời nên lồng ghép quy hoạch bảo vệ môi trường với b...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!