Tài liệu nghiên cứu các nghị quyết hội nghị lần thứ năm ban chấp hành trung ương đảng khóa IX: Dùng cho cán bộ chủ chốt và báo cáo viên

Cuốn sách giới thiệu nội dung cơ bản của 5 nghị quyết đã được thông qua tại hội nghị lần thứ 5 BCHTWĐ về đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, phát triển kinh tế tư nhân, đẩy mạnh CNH, HĐH nông nghiệp nông thôn; công tác tư tưởng trong tình hình mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2002
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 324.2597 T103l
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn