Ăn chơi xa xỉ sẽ chịu thuế cao

Dự thảo sửa đổi và bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt đã nâng và bổ sung thuế tiêu thụ đặc biệt với nhiều loại hình ăn chơi như: karaoke, massage, casino, thuốc là... sẽ giúp ngân sách thu được hàng chục tỷ đồng. Các loại hàng hóa, dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt được bổ sung lầ...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Phạm, Tuyên
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!