Đôi điều tản mạn về văn hóa ngoại giao

Nguyên phó thủ tướng Vũ Khoan- người hoạt động lâu năm trong ngành ngoại giao nói về văn hóa & ngoại giao- cán bộ ngoại giao hoạt động trong thời đại toàn cầu hóa cần có bản năng chính trị, kinh tế, văn hóa, văn hóa ẩm thực; 4 tiêu chuẩn cần đào tạo đối với cán bộ làm ngành ngoại giao hiện nay...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!