Một số vấn đề cần trao đổi về người chứng kiến trong Bộ luật tố tụng hình sự Việt Nam năm 2003

Nghiên cứu, phân tích và trao đổi một số vấn đề vướng mắc, bất cập trong quy định về người chứng kiến trong Bộ luật tố tụng hình sự Việt Nam năm 2003, đồng thời đề xuất hướng hoàn thiện trong Dự luật sửa đổi sắp tới

Lưu vào:
Tác giả chính: Ngô, Văn Vịnh
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!