Cái gốc của đổi mới tư duy giáo dục

Bà Nguyễn Thị Bình - Nguyên Phó Chủ tịch nước đã có buổi trao đổi về những việc cần làm ngay trong đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo, trong đó nhấn mạnh phải đổi mới cả nội dung và phương pháp giáo dục, trước mắt cần đào tạo giáo viên, chấn chỉnh các trường sư phạm, thay đổi chính sách đã...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!