Góp ý sửa đổi Luật Doanh nghiệp - Tạo thủ tục thông thoáng cho doanh nghiệp

Bài báo nêu những ý kiến góp ý sửa đổi Luật Doanh nghiệp của các chuyên gia kinh tế và luật sư, trong đó nhiều ý kiến tập trung vào việc đơn giản tối đa thủ tục thành lập doanh nghiệp. Luật cần có quy định về hậu kiểm doanh nghiệp để bảo đảm doanh nghiệp tồn tại, ngoài ra, vấn đề giải thể doanh nghi...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!