Góp ý dự thảo Luật Đầu tư - Tạo khuôn khổ pháp lý thuận lợi cho nhà đầu tư hoạt động

Ngày 11/3, tại Tp.HCM, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức hội thảo lấy ý kiến hoàn thiện dự thảo Luật Đầu tư. Tại đây, nhiều ý kiến chuyên gia cho rằng: cần xác định rõ hơn về khái niệm đầu tư, chi tiết hơn các quy định trọng luật, gộp thời điểm cấp c...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Lê, Mây
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!