Trích dẫn APA

Mai Minh. Hạn chế nhập khẩu rác thải công nghiệp: Siết lại hàng rào kỹ thuật.

Chicago Style Citation

Mai Minh. Hạn Chế Nhập Khẩu Rác Thải Công Nghiệp: Siết Lại Hàng Rào Kỹ Thuật.

Trích dẫn MLA

Mai Minh. Hạn Chế Nhập Khẩu Rác Thải Công Nghiệp: Siết Lại Hàng Rào Kỹ Thuật.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.