Luật Bảo vệ Môi trường: Chưa sát thực tế

Bài báo giới thiệu những ý kiến đóng góp của các chuyên gia xung quanh Dự thảo Luật Môi trường (sửa đổi), trong đó, đa số cho rằng: Luật chưa sát thực tế, còn chồng chéo giữa thanh - kiểm tra; các quy định phải rõ ràng, đơn giản; cần thắt chặt quy định cũng như biện pháp xử lý hậu kiểm; đồng thời, c...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Minh Xuân
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!