Doanh nghiệp "chết không được chôn" vì Luật Phá sản

Bài báo đưa tin Đoàn ĐBQH Thành phố Đà Nẵng tổ chức lấy ý kiến các sở ngành liên quan về Dự án Luật Phá sản sửa đổi. Các ý kiến cho rằng: Còn nhiều bất cập trong chế tài, nhiều thủ tục không hợp lý, chưa có quy định về cơ chế phục hồi doanh nghiệp... Góp ý cho dự thảo, nhiều ĐB đề nghị nên cho Viện...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Lê, Phi
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!