Thi hành án dân sự: Minh bạch tài sản mới có cơ sở thi hành

Vấn đề nổi cộm của thi hành án dân sự hiện nay là chuyện xác minh tài sản chưa có biện pháp thực hiện triệt để, dẫn đến tình trạng án tồn, án khó thi hành. Đây cũng là vấn đề được tranh luận xung quanh Dự thảo Luật thi hành án dân sự, các Đại biểu cho rằng cần phải tăng trách nhiệm theo dõi của Tòa...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Hoàng Điệp
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!