Kỳ vọng cải thiện chất lượng thi hành án

Tại Hội thảo "Luật thi hành án dân sự - từ góc nhìn doanh nghiệp" được tổ chức bởi Bộ Tư pháp va VCCI, đã thu hút được nhiều đại diện doanh nghiệp đăng đàn nói lên nguyện vọng được bảo về quyền lợi hợp pháp trong quá trình thi hành án và đóng góp vào Dự thảo Luật thi hành án dân sự sửa đổi...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Trần Tâm
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!