Hoàn thiện quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự về vấn đề dân sự trong vụ án hình sự

Bài báo tác giả nêu những nội dung liên quan đến vấn đề dân sự trong vụ án hình sự chưa được quy định chặt chẽ trong Bộ luật Tố tụng Hình sự như: những khái niệm, trách nhiệm chứng minh của cơ quan tiến hành tố tụng, việc áp dụng pháp luật tố tụng và pháp luật nội dung để giải quyết vụ án dân sự tro...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Thái, chí Bình
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!