Cơ sở của các quy định riêng về phá sản các tổ chức tín dụng

Bài phân tích về những nét đặc trưng cơ bản của tổ chức tín dụng; những cơ sở kinh tế và pháp lý chi phối việc xây dựng quy chế pháp lý riêng về phá sản các tổ chức tín dụng, từ đó, tác giả kiến nghị một số nội dung có tính chất đặc thù cần được quy định trong Luật Phá sản...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Dương, Kim Thế Nguyên
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!