Dưới lăng kính triết học: Sách tham khảo\

Sách phác họa bức tranh toàn cảnh thế giới ngày nay, đề cập tới những nguy cơ, những triển vọng, tương lai sắp tới với con người và nhân loại dưới lăng kính triết học, những khúc rẽ của lịch sử, những tìm kiếm chiến lược của loài người, những giá trị vĩnh hằng và về nước Nga...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: V.E Đaviđôvích
Đồng tác giả: Hồ, Sĩ Quý, Lưu, Minh Văn, Nguyễn, Anh Tuấn
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2002
Chủ đề:
Nga
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 194 D558l
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn