Sửa hai luật về công an, quân đội: Chủ tịch nước bổ nhiệm các chức vụ quan trọng

Bài báo nêu những băn khoăn của các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội về cơ chế phối hợp giữa việc Chủ tịch nước phong sĩ quan cấp tướng (theo Hiến pháp 2013); với việc Thủ tướng bổ nhiệm chức vụ từ cấp cục tới Thứ trưởng trong Bộ Công an ......

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nghĩa Nhân
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!