Hiểm họa rác thải điện tử

Bài viết phản ánh thực trạng rác thải điện, điện tử thuộc diện cấm nhập khẩu vẫn được nhập lậu một cách ồ ạt vào thành phố Hồ Chí Minh theo nhiều đường khác nhau và cảnh báo những nguy cơ tiềm tàng ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe con người do rác điện tử gây ra....

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Thi Hồng
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!