Chủ nghĩa cấu trúc và văn học: nghiên cứu-văn bản-thuật ngữ\

Sách trình bày khái niệm, các đặc tính, các bộ phận và cấu trúc của chủ nghĩa cấu trúc, ảnh hưởng của thuyết cấu trúc trong khoa học nhân văn và văn học. Phụ lục có chỉ dẫn về tác giả, tác phẩm, tên riêng

Lưu vào:
Tác giả chính: Trịnh, Bá Đĩnh
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Văn học, 2002
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 801.56 Ch500n
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn