Dự án đồng muối lớn nhất Việt Nam ở Ninh Thuận: “Xát muối” vào lòng dân

Bài viết đề cập đến những ảnh hưởng tiêu cực của dự án muối Quán Thẻ tại Phước Minh, huyện Thuận Nam (Ninh Thuận), dự án quy mô lớn nhất trong ngành sản xuất muối công nghiệp ở Việt Nam. Kể từ khi dự án đi vào hoạt động năm 2008 đến nay, mức độ nhiễm mặn lan rộng nhanh chóng khiến làng mạc với cả ng...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Lưu Phong
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!