Luật tổ chức chính quyền địa phương: Rạch ròi trách nhiệm Trung ương - địa phương

Bài báo nêu việc phân cấp về thẩm quyền, trách nhiệm giữa cơ quan quản lý nhà nước ở Trung ương với cơ quan nhà nước ở địa phương và giữa các cấp chính quyền với nhau chưa được rõ ràng dẫn đến tình trạng né tránh trách nhiệm. Hiến pháp năm 2013 đã bổ sung nhiều điểm mới, qua đó tiếp tục đổi mới về t...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Thùy Dương
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!