Mô hình tổ chức chính quyền địa phương: Cần chuyển từ cơ chế "tĩnh" sang "động"

Mô hình tổ chức chính quyền địa phương được quy định trong Hiếp pháp năm 2013 đã khái quát một số vấn đề có tính nguyên tắc cơ bản như: đẩy mạnh phân cấp, tăng tính tự chủ tự chịu trách nhiệm. Đây là cơ hội đồng thời cũng là thách thức cho việc nghiên cứu, soạn thảo dự án Luật Tổ chức chính quyền đị...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Hà Phong
Định dạng: Article
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!